Welcome back Sean

 

Carmarthen Town AFC are delighted to announce that Sean Cresser is to become our new Academy Director. Sean is to begin his role immediately, and over the next few weeks will be working on meeting his new staff before introducing himself to our players and parents. 

Jeff Thomas Club Director said “ Sean is a Carmarthen Town enthusiast through and through having played for the Club from the age of 11 years. He has previously coached at our Academy and honed his coaching experience as a successful manager of Haverfordwest’s 1st Team.
He will bring commitment and enthusiasm to the role and I’m confident that his personable manner will make it an enjoyable experience for all”

Sean commented  ‘Delighted to be back working at my home town club and looking forward to the opportunity of working alongside other talented staff at the academy, helping them to develop the fantastic local talent, that already exists at Carmarthen Town AFC.

Accompanying Sean will be our new Academy Administrator Rhian Jones. Rhian also brings many years of experience and will be an excellent addition to our club staff. 

 

Croeso ‘ nol i Sean Cresser

Mae CPD Caerfyrddin yn falch iawn i gyhoeddi bod Sean Cresser wedi cytuno i gymryd y rôl fel Cyfarwyddwr yr Academi'r clwb Bydd yn dechrau ar ei swydd yn syth ac yn ystod yr wythnosau nesaf yn cyfarwyddo ei hunan gyda’r staff cyn cyflwyno ei hun i'r chwaraewyr a’u rhieni.

Yn ôl Jeff Thomas, un o gyfarwyddwyr y clwb, ‘ un o fois CPD Caerfyrddin yw Sean ers iddo ddechrau chwarae i’r clwb yn 11 mlwydd oed. Mae eisoes wedi bod yn hyfforddi yn yr Academi ac wedi ehangu ei sgiliau a’i brofiadau fel rheolwr llwyddiannus Hwlffordd yn y Welsh League. Mae’n ddyn sy’n llawn brwdfrydedd am bêl-droed ac rwy’n hyderus bod ei natur ddymunol yn mynd sicrhau bod pawb yn mwynhau eu profiadau oddi fewn yr Academi.’ 

‘Rwy’n hapus iawn i ddychwelyd i Gaerfyrddin fel Cyfarwyddwr yr Academi ac yn awyddus i gyd weithio gyda’r staff ymroddedig sydd yma’n barod. Mae’n gyfle gwych i gael datblygu’r dalent sydd ym.’ oedd sylw Sean ar ôl ei benodi.

I’w gynorthwyo mae Rhian Jones, sy’n meddu ar brofiad helaeth mewn gweinyddu yn y byd pêl-droed, wedi ei phenodi fel Gweinyddwraig yr Academi. Croesi iddi hi hefyd i’w rôl newydd. 

Disclaimer

Not all views expressed on this site are necessarily those of Carmarthen Town AFC. All images are copyrighted to their respective owners and may not be reproduced without prior permission.

Our address

Richmond Park
Priory Street
Carmarthen
SA31 1LR

Contact us

Contact forms

01267 610217

Affiliations

Carmarthen Town AFC are members of the JD Welsh Premier League, affiliated to the Football Association of Wales and the West Wales Football Association.