Mae siop y clwb ar agor adeg pob gem ar Barc Waundew ar gyfer gwerthu llawer o nwyddau’r clwb Tref Caerfyrddin

Yn ychwanegol gallwch bwrcasu crysau replica a dilladach eraill y clwb ar lein (yn fuan) yn ogystal a phrynu tocyn tymor yn syth o’r clwb (eto yn fuan iawn).

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.