Y Tim

Cyfarfod y Tim a'r rheolwyr

Tim Rheoli

Neil Smothers

Rheolwr dros dro
Mae ganddo brofiad o chwarae gyda UWIC Inter Caerdydd, Tref Cwmbran a Phorth Talbot cyn ymuno a Chaerfyrddin a chwarae dros Gasnewydd a Fforest Gefn.

Treuliodd flwyddyn yn hyfforddi a chwarae yn Awstralia cyn dychwelyd i Gymru ac ymuno a Phenybont cyn ail ymuno gyda Chaerfyrddin fel hyfforddwr/chwaraewr yn Nhachwedd 2011. Fe yw’r Hyfforddwr Cynorthwyol.

Danny Thomas

Chwaraewr/Hyfforddwr
Mae Danny yn chwedl ar Barc Waundew gan iddo fod yn allweddol yn holl gemau Ewrop y clwb ddeng mlynedd yn ol. Ganwyd ar 13eg Mai 1985, mae wedi chwarae i dim dan 17 a 19 Cymru gan dreulio 3 mlynedd fel chwaraewr proffesynol gyda Dinas Caerdydd.
Ymunodd a Chaerfyrddin yn 2005, ac eithrio tymor gyda thim Hwlffordd mae wastad wedi chwarae i’r Hen Aur.
Fe wnaeth ymddeol yn 2012 er mwyn bod yn hyfforddwr gyda Academi Dinas Caerdydd ond mae e bellach wedi dychwekyd fel chwaraewr/hyfforddwr. Fe yw Swyddog Datblygu Chwaraeon Cyngor Caerffili.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.