GOLWR

Ganwyd 08/02/1988

Ganwyd Lee ar 8ed Chwefror 1988 ac yn ifanc roedd e ar lyfrau Henffordd.

Chwaraeodd gemau ieuenctid gyda Merthyr Tudful cyn symud at Bridgend Street a Llansawel.

Bu yn Hwlffordd o 2007-10 a chafodd gyfnodau gyda Chastell Nedd a Dinas Bangor.

Ac er dychwelyd i Ferthyr eto am gyfnod, fe bellach yw’r dewis cyntaf fel golwr yng Nghaerfyrddin.

Hyfforddwr Personol yw yntau hefyd.

YMDDANGOSIADAU YN Y GYNGHRAIR I TREF CAERFYRDDIN
TYMOR
DECHRAU
EILYDD
GOLIAU
2014-15
32
0
0
2015-16
32
0
0
2016-17
32
0
0
2017-18
24
0
1
Cyfanswm
120
0
1

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.