ER y siom o golli dyma berfformiad hynod o addawol o ran Caerfyrddin yn erbyn tim costus iawn i’w gynnal Y Bala  gyda un gol arbennig o gryn bellter yn hawlio’r tri phwynt i’r ymwelwyr.

Yn dilyn cychwyn gweddol di fywyd ac yn dilyn pasio da rhwng Liam Thomas a Kostya Georgievsky fe groesodd Ceri Morgan y bel i Kieran Lewis a bu yntau bron a sgorio gyda ond Ashley Morris yn y gol i’w guro.  Datblygodd y gem wedyn i fod yn un gyflym gyda’r chwarae yn symud o un pen o’r cae i’r llall a’r naill dim yn ei dro bron a sgorio.

Ar ôl 30 munud gorfod i Lee Idzi achub yn dda o ergyd gan Jordan Evans ac o’r gic gornel fe beniodd Stuart Jones y bel fodfeddi dros y trawst.  Ar ôl yr holl amddiffyn, tro Caerfyrddin oedd hi wedyn i ymosod gyda Kyle Bassett yn amlwg a’i gyflymder yn creu cryn broblem i amddiffynwyr Y Bala. Daeth dau gyfle gwych i’r Hen Aur yn y cyfnod hwn i sgorio trwy Georgievsky a Bassett, ond ni lwyddodd y ddau i sgorio dau gyfle gwych. O gic gornel gan Bassett tro Jordan Knott oedd hi wedyn i weld ei beniad yn crafu’r postyn.

Ond yna, yn dilyn cryn chwarae da o gwmpas cwrt cosb Y Bala fe basiodd amddiffynnwr Caerfyrddin y bel yn syth i Glen Rule tim Y Bala yng nghanol y cae. Fe wthiodd e’r bel ymlaen i Evans, ac o bellter fe ergydiodd yntau yn llawn gobaith yn fwy na dim am y gol. Roedd hi’n ergyd hynod o galed ac er i Idzi lwyddo i gael ei law iddi fe ddisgynnodd y bel i gefn y rhwyd gan roi Y Bala un ar y blaen. Gol ryfeddol oedd hon ar ôl 44 munud.

Am gyfnodau yn yr ail hanner llifodd y gem o un pen i’r llall ac er i’r Bala ymosod yn fwy cyson, heb os Yr Hen Aur gafodd y cyfleon clir i sgorio, ond methwyd manteisio ar hynny bob tro. O gic hir gan Vincent dros amddiffyn Y Bala roedd Georgievsky yno mewn fflach ac wrth i Morris redeg allan fe gododd ymosodwr Caerfyrddin y bel dros ei ben – ond dros y trawst hefyd, gyda chyfle arall wedi ei golli.  Fel tase hynny ddim yn ddigon – yn dilyn ergyd gadarn gan Ceri Morgan gorfod i Morris wthio’r bel allan at Vincent – dim ond i’w ergyd yntau fflachio heibio’r postyn.

Mewn un o symudiadau gorau’r gem fe basiodd Lewis y bel trwodd i Bassett ac yntau’n carlamu i mewn gan daro ergyd gadarn – ond unwaith eto llwyddodd Morris i wthio’r bel am gic gornel – gyda chyfle arall wedi ei golli.

Heb os hwn oedd y perfformiad llawn gorau gan Yr hen Aur y tymor hwn – ac os yw’r math hwn o chwarae i barhau fe fydd gwelliant sylweddol yn eu ffordd o chwarae, yn y gobaith y gellir hawlio mwy o bwyntiau o hyn ymlaen.

Caled fydd hi’r Sadwrn nesaf Tachwedd 4ydd  eto yn erbyn tim sydd yn uchel yn y gynghrair sef MET Caerdydd (cg am 12.45yp). Bydd y gem hon eto yn fyw ar S4C fel y gem yn erbyn Y Bala.

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vincent, Lee Surman, Jordan Knott, Craig Hanford (Liam Griffiths 89), Kyle Bassett (Kyle Williams 83), Ceri Morgan, Kieran Lewis, Liam Thomas, Kostyn Georgievsky.
Eilyddion wrth gefn: Liam Walsh, Dan Sheehan, Danny Thomas.
Cardiau: (M) Kieran Lewis (38), Kyle Bassett (56), Ceri Morgan (73).

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.