FE lwyddodd Caerfyrddin i gyflawni’r dwbwl dros Aberystwyth yn ystod y gwyliau, ac roedd gol agoriadol Lee Idzi, golwr Caerfyrddin, yn gol arbennig iawn. Ar ddiwedd y ddwy gem yn erbyn Aberystwyth mae Caerfyrddin wedi dwbli eu pwyntiau hefyd gan agosau at Prestatyn ac Aberystwyth sydd wrth eu pennau ar waelod y gynghrair.

ER bod y naill dim bob pen i’r gynghrair ar hyn o bryd gyda Bangor un o’r safle uchaf a Chaerfyrddin ar y gwaelod fe ddaliodd y tim cartref eu tir yn erbyn tim y ddinas sydd wedi bod yn sgorio’n gyson yn ddiweddar.

ER dangos cryn ymdrech yn erbyn tim bywiog Y Barri colli fu hanes Caerfyrddin unwaith eto yn dilyn amddiffyn yn gadarn am hir ac i Liam Griffiths sgorio yn hwyr yn y gem – ac fe allai fod pethau wedi bod dipyn gwell oni bai iddyn nhw orfod chwarae rhan fwyaf o’r gem gyda dim ond deg dyn ar ôl i Lee Surman gael ei anfon o’r cae yn gynnar iawn yn yr hanner cyntaf.

FE lwyddodd Caerfyrddin i gael gem gyfartal a chael pwyntiau am y tro cyntaf ers chwe gem – ac yn ddigon haeddiannol hefyd.

TAITH fer oedd hi i Gaerfyrddin i chwarae yn erbyn Rhydaman sydd yn Ail Gynghrair Cymru yng Nghwpan Cymru yn dilyn perfformiadau siomedig yng Nghygrair Cymru. Yn dilyn gem eithaf clos roedd hi’n ryddhad i Gaerfyrddin i gael y fuddugoliaeth yn y diwedd.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.