FE gychwynnodd Caerfyrddin ail ran y tymor ym Mhrif Gynghrair Cymru gyda gem galed yn erbyn Cei Connah sy’n ail yn y gynghrair ac ond wedi colli unwaith adref y tymor hwn yn erbyn TNS sy’n arwain o gryn dipyn o bwyntiau.

ROEDD Caerfyrddin yn cychwyn y gem hon gan wybod y byddai gem gyfartal yn sicrhau lle yn y chwech uchaf wrth i’r gynghrair dorri hanner ffordd drwy’r tymor, a chyfle hefyd i gymryd rhan ar ddiwedd y tymor am le yng nghystadleuaeth UEFA, a hefyd y sicrwydd o fod yn y gynghrair y tymor nesaf.

DRWY ennill un pwynt fe arhosodd Caerfyrddin yn y chwech uchaf wrth agoshau at y torriad yn y tymor yn y Gynghrair. Ar hyn o bryd dim ond pedwar pwynt y mae Met Caerdydd ar y blaen i Gaerfyrddin.

FE orfennodd Caerfyrddin y flwyddyn 2016 gyda pherfformiad ardderchog ac yn llawn haeddu’r tri phwynt mewn gem llawn cyffro yn erbyn Myfyrwyr Met Caerdydd, a hwythau wedi gwneud cryn argraff yng Nghyngrhair Cymru y tymor hwn.

ROEDD Caerfyrddin yn gwybod pe bai nhw’n ennill tri phwynt y byddai hynny’n gam ymlaen i geisio ennill  lle yn y chwech uchaf ar ddiwedd cyfnod cyntaf rhaglen Cynghrair Cymru.  Ac fe wnaethon nhw hynny gyda’r perfformiad gorau y tmor hwn trwy guro eu gwrthwynebwyr a chwarae pel droed ymosodol o’r dechrau i’r diwedd.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.