YN y gemau diweddaraf rhwng y ddau dim, ac ond ychydig wythnosau yn ôl, fe enillodd Caerfyrddin yn erbyn YSN o un gol i ddim mewn perfformiad arbennig iawn ar Barc Waundew, a thrwy hynny fe gollodd y pencampwyr am y tro cyntaf y tymor hwn.

Ond, yn y gem hon dim ond am 90 munud y llwyddodd Caerfyrddin i’w rhwystro rhag sgorio ac fe aethon nhw ymlaen i ennill y gem yn gyfforddus.

O fewn dim i’r gic gyntaf fe redodd Ryan Brobell trwodd gan hollti amddiffyn Caerfyrddin gyda’i bel i Connell Rwlinson ac o ongl anodd  fe darodd e’r bel o dan gorff Lee Idzi wrth iddo geisio ei hachub ac i mewn i’r rhwyd.

Fel arfer roedd YSN yn rheoli ac yn cadw’r bel, ond rhaid rhoi clod i amddiffyn Caerfyrddin am farcio mor dynn gyda Lee Surman, Dwaine Bailey a Dave Vincent yn cadw popeth dan reolaeth gyda help cadarn Luke Cummings a Craig Hanford y naill ochr iddyn nhw. Rhaid canmol y tri yn y canol hefyd am weithio mor galed o flaen yr amddiffyn.

Fe dorrodd Liam Thomas allan o’r cylch hanner  yn sydyn ar ôl 14 munud a chanfod Liam Griffiths ar fin y cwrt cosb. Fe ergydiodd yntau’n sydyn ond yn syth i ddwylo Paul Harrison yn y gol. Ond ar ol 20 munud fe ddaeth YSN yn agos i sgorio wrth i Adrian Cieslewicz daro’r bar. Daeth y bel yn ôl i Simon Spender ac fe lwyddodd Liam Thomas, nol yn amddiffgyn, i glirio’r bel oddi ar y lein. Arwydd bod Caerfyrddin yn amddiffyn fel tim!

Ergydiodd Jamie Mullen am y gol yn fuan wedyn ond fe welwyd dawn Idzi fel golwr gan iddo wthio’r bel i ddiogelwch.

Ond ymhen 32 munud wele YSN yn sgorio eu hail gol wrth i Mullen ganfod Cieslewicz tu fewn i’r cwrt cosb ac fe ergydiodd e’r bel yn syth i gefn y rhwyd heibio i Idzi.  Ymhen 36 munud fe ddaeth cyfle arall i’r Hen Aur o gic gornel gan Lewis. Cododd Vincent fel eryr unwaith eto a phenio’r bel fodfeddi dros y bar. Eiliadau’n ddiweddarach fe wnaeth Idzi lwyddo i wthio taran o ergyd gan Chris Seargeant yn erbyn y postyn ac o dair llath fe daniodd Greg Draper y bel dros y bar – ac achubiaeth i Gaerfyrddin.

Yna, ar 42 munud fe lwyddodd Thomas i basio’r bel i Lewis ac yntau’n glir ar fin y cwrt cosb. Tarodd e’r bel yn gadarn ymhell o afael Harrison ond modfeddi heibio’r postyn pellaf..

Ar ôl hanner amser fe reolodd y Seintiau’r gem am gyfnodau hir unwaith eto ac er  iddyn nhw ddod yn agos i sgorio fwy nag unwaith fe ddaliodd amddiffyn cadarn Caerfyrddin i’w cadw rhag draw a dal i greu ambell ymosodiad, ac fe ddaeth Carroll mor agos wrth benio’r bel heibio’r postyn unwaith eto o rhyw chwe llathen o’r gol.

Yn dilyn cic hir gan Harrison fe darodd Alex Darlington y bel o rhyw 20 llath dim ond i weld Idzi’n gwneud achubiad gorau’r gem wrth iddo daflu ei hun ar draws y gol a gwthio’r bel i ddiogelwch.

Mae Caerfyrddin wedi cael canlyniadau siomedig yn ystod yr wythnosau diwethaf, ond mae’r ynni a’r brwdfrydedd yn eu chwarae’n dal yno, a hynny yn erbyn y pedwar tim gorau, er yr anafiadau a’r garfan leiaf yn y gynghrair a cholli sawl chwaraewr allweddol.

Bydd toriad o bythefnos yn awr cyn y gem nesaf yn erbyn Tref Y Bala bant ar Sadwrn Ebrill 8ed (cg am 2.30yp).

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vincent, Lee Surman, Dwaine Bailey, Craig Hanford, Declan Carroll (Jordan Ellis 75), Ceri Morgan, Keiran Lewis, Liam Griffiths, Liam Thomas.
Eilyddion wrth law:  Lewis Harling, Dan Sheehan, Danny Thomas, Neil Smothers.
Cardiau: (M) Liam Thomas (67),  Jordan Ellis (83).

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.