UNWAITH eto fe fethodd Caerfyrddin yn eu pedwaredd ymdrech mewn pum mlynedd i hawlio lle yn y gem derfynol ar gyfer chwarae yn Ewrop. Ac i wneud pethau’n waeth i gefnogwyr Caerfyrddin fe sgoriodd y Met eu hail gol yn yr amser ychwanegol ar ddiwedd y gem.

Ond, fe gychwynnodd yr ymwelwyr yn gryf fel arfer ac o fewn 30 eiliad fe roddodd Will Evans y bel i Rhys Thomas a chyda amddiffyn Caerfyrddin braidd yn araf yn ymateb fe gariodd e’r bel i mewn i’r cwrt cosb, ond gwan fu ei ymdrech am y gol ac fe gasglodd Lee Idzi’r bel heb fawr o drafferth.

O hynny ymlaen fe dueddodd y gem i fod yn weddol gyfartal gyda’r ddwy amddiffyn yn gwbl gadarn ac yn rhwystro bron pob ymosodiad. Ar ben 17 munud fe gymerodd Declan Carroll dafliad hir i gwrt cosb y Met. Peniodd Lee Surman y bel yn ei blaen ac yn syth i ben Liam Griffiths a gorfod i golwr y Met Will Fuller fod ar ei orau i gadw’r peniad allan.

Ymhen 29 munud fe darodd Matt Taylor ergyd gref am y gol o rhyw 20 llath i Met Caerdydd, a’r tro hwn gorfod i Idzi daflu ei hun a gwthio’r bel heibio’r postyn.

Eiliadau cyn hanner amser fe gollodd Dan Sheehan y bel wrth i Adam Roscoe ei herio am y bel. Fe wnaeth yntau basio’r bel i Charlie Corsby ac yntau’n rhedeg am y gol a dim ond Idzi yn ei wynebu. Penderfynodd Corsby basio’r bel i lwybr Elliot Evans a’r gol yn wag o’i flaen, ond fe ymddangosodd Lewis Harling o rywle a chlirio’r bel am gic gornel.

Ar ol hanner amser fe fu’r Hen Aur wrthi’n ymosod yn galed ac ar ben 48 munud fe sgorion nhw. Tafliad hir eto gan Carroll i ganol clwstwr o bobl o flaen y gol. Dyma Harling yn ei gwthio ymlaen i Liam Griffiths ac yntau a’i gefn at y gol, ond mewn fflach fe drodd a tharo’r bel i gefn y rhwyd gan sgorio am y tro cyntaf i Gaerfyrddin.

Yna, o fewn munudau fe wthiodd Liam Thomas y bel drwodd i Harling ac o 25 llathen fe darrodd e’r bel am y gol, ond fe’i hachubwyd yn dda gan Fuller wrth waelod y postyn.

Tro’r Met oedd ihi nawr i ymosod a chwilio am y gol i’w gwneud hi’n gyfartal, ac ar ben 60 munud fe lwyddon nhw i wneud hynny wrth i amddiffynnwr Caerfyrddin Dwaine Bailey, o du allan i’w gwrt cosb, a digon o amser ganddo, benderfynu penio’r bel yn ol i’w golwr Idzi. Yno, yn aros am y peniad roedd Roscrow a heb unrhyw drafferth fe gododd y bel i gefn y rhwyd.

Fe ddaeth Caerfyrddin yn ol i’r gem a bu bron i Dave Vincent sgorio o gic hir gan gan Luke Cummings – dim ond i weld ei beniad yn mynd dros y bar.

O hyn ymlaen fe lifodd y gem o’r naill ben o’r cae i’r llall gyda’r ddau dim yn eu tro yn creu trafferth i’r ddwy amddiffyn.

Yna, wrth i’r gem nesu tua’r diwedd a phawb yn edrych ymlaen at amser ychwanegol a’r 90 munud wedi ei chwarae dyfarnwyd cic rydd i’r Met allan ar y dde. Fe wnaeth Josh Barnett danio’r bel yn galed tuag at bentwr o chwaraewyr yng nghwrt cosb Caerfyrddin. Fe gyrhaeddodd Crosby’r bel o flaen pawb arall a’i phenio i gefn y rhwyd. Roedd hi ar ben ar yr Hen Aur gyda dim ond eiliadau i fynd.

Er y siom o golli’r gem bwysig hon fe all Caerfyrddin fod yn gwbl hapus ar eu perfformiadau ar draws y tymor gan orffen yn y pumed safle yn y gynghrair. Yn ogystal, Caerfyrddin oedd y cyntaf i guro’r Seintiau Newydd a churo Cei Connah gan ddwyn pwyntiau oddi ar Bala a Bangor hefyd. Gwnaethpwyd hyn gyda’r garfan leiaf o chwaraewyr yn y gynghrair a dioddef o anafiadau hir dymor hefyd i nifer o’r chwaraewyr allweddol.

TIM: Lee Idzi, Luke Cummings, Dave Vincent, Dwaine Bailey (Craig Hanford 70), Lee Surman, Dan Sheehan, Declan Carroll, Lewis Harling, Ceri Morgan, Liam Griffiths, Liam Thomas.
Eilyddion wrth law: Matthew Thomas, Jordan Ellis, Danny Thomas, Iwan Roberts.
Cardiau: (M) Dan Sheehan (67).
Sgoriwr: Liam Griffiths (48).

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.