ROEDD Caerfyrddin yn cychwyn y gem hon gan wybod y byddai gem gyfartal yn sicrhau lle yn y chwech uchaf wrth i’r gynghrair dorri hanner ffordd drwy’r tymor, a chyfle hefyd i gymryd rhan ar ddiwedd y tymor am le yng nghystadleuaeth UEFA, a hefyd y sicrwydd o fod yn y gynghrair y tymor nesaf.

A dyna’r canlyniad a lwyddwyd i’w gyflawn,i ac yn haeddiannol yn dilyn gwaith caled mewn gem o dempo uchel a Chaerfyrddin yn ymosod yn beryglus gan fethu sawl cyfle i sgorio.

O’r dechrau roedd hi’n amlwg fod Yr Hen Aur yn mynd amdani ac fe grewyd sawl ymosodiad ond fe lwyddodd Y Derwyddon i glirio ar waethaf ymdrechion Caerfyrddin.

Ar ol 5 munud fy ymosododd Cefn yn gyflym pan dorrodd Steve Blenkinsop yn rhydd ac i mewn i gwrt cosb Caerfyrddin ond roedd Keiron Lewis yno i glirio oddi ar ergyd Stuart Cook.

O hynny ymlaen fe ddatblygodd y gem yn fwy agored gan lifo o un pen o’r cae i’r llall ac ar ben 11 munud fe gymrodd Cook ergyd gadarn am y gol gan daro yn erbyn un o amddiffynnwyr Caerfyrddin a mynd i gyfeiriad arall ond fe ymatebodd Lee Idzi’n gyflym gan wthio’r bel heibio’r postyn.

Ond, yn gyffredinol roedd amddiffyn Caerfyrddin yn gwbl gadarn, er nad oedd y cefnwr canol Dave Vincent yn chwarae oherwydd gwaharddiad. Yno, roedd Lee Surman a Dwain Bailey yn ennill popeth yn yr awyr a phob tacl, ac wrth ochr y ddau fel arfer roedd Dan Sheehan a Craig Hanford yn dangos cryn brofiad wrth eu cefnogi. A thu ol i’r pedwar roedd Lee Idzi mor sicr a chadarn.

Yn y canol wedyn roedd Ceri Morgan yn llawn egni a brwdfrydedd yn rhwystro Cefn dro ar ol tro i greu eu hymosodiadau.

Ond, er hynny, roedd Y Derwyddon yn llwyddo o bryd i’w gilydd i dorri trwodd ac ar ol 28 munud ac o gic gornel ergydiodd Blenkinsop eto o flaen y gol  - dim ond i weld ei ymdrech yn cael ei gwthio dros y bar. Eiliadau wedyn dyma Nathan Peate yn cynnig o bell a gorfod i Ldzi daflu ei hun ai ii wneud arbediad ardderchog.

Roedd Caerfyrddin yn  meddiannu’r bel  am gyfnodau gyda Declan Carroll yn cario’r bel i galon yr amddiffyn a chyflymdra Kyle Bassett un waith eto’n creu problemau, gyda Liam Thomas a Mark Jones yn gweithio’n ddiflino tan y chwiban olaf.

Ar ol 38 munud gwthiodd Thomas y bel drwodd i Mark Jones ac er i’r bel fynd heibio i’r golwr Michael Jones yn anffodus fe aeth hi heibio’r postyn pella hefyd. Yn dilyn dwy gic gornel i Gaerfyrddin bu bron i Mark Jones ergydio i’r gol ac yna fe beniodd Liam Thomas y bel gan fethu’r targed. Ar ddiwedd yr hanner cyntaf bu bron i Gaerfyrddin sgorio wrth i Sheehan ergydio o rhyw 30 llathen ac i weld ei ymdrech yn mynd fodfeddi heibio’r postyn, acyna  o groesiad gan Bassett fe beniodd Jones y bel dros y bar.

Ar ol hanner amsery ddwy amddiffyn oedd yn rheoli er i Cook benio’r bel heibio’r postyn ar ol 53 munud. Yna’n syth yn y pen arall fe basiodd Carroll y bel i Mark Jones, fe drodd yntau’n gyflym a tharo ergyd dda, ond unwaith eto heibio’r postyn.

O hynny ymlaen fe lithrodd y gem i fod braidd yn aniddorol gyda’r nail dim yn bodloni ar y sefyllfa gyfartal. Ar y chwibaniad olaf fe welwyd gorfoleddu gan garfan Caerfyrddin, rheolwyr a hyfforddwyr – roedd y tim wedi cyrraedd y nod o fod yn y chwech uchaf.

TIM: Lee Idzi, Craig Hanford, Dwaine Bailey, Lee Surman, Dan Sheehan, Declan Carroll, Ceri Morgan, Keiran Lewis, Kyle Bassett, Mark Jones (Liam Griffiths 90+5), Liam Thomas (Matthew Thomas 88).
Eilyddion wrth law:  Jordan Knott, Lewis Harling, Danny Thomas.
Cardiau: (M) Declan Carroll (32),  Kyle Bassett (71).

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.