FE gollodd Caerfyrddin y cyfle i symud fyny i’r chwech uchaf yn y gynghrair wrth fethu curo’r Derwyddon a gorfod hawlio gem gyfartal yn unig yn erbyn tim sy’n cael trafferthion y tymor hwn, er i Gaerfyrddin berfformio’n dda a chwarae gyda chryn egni a brwdfrydedd, ond yn dioddef o fethu gorffen symudiadau ardderchog a methu sgorio mwy o goliau.

O’r dechrau roedd hon yn gem weddol agored ac yn llifo o’r naill ben i’r llall heb greu cyfleon i sgorio.

Ond ar ol 10 munud bu bron i’r Hen Aur roi’r bel yn y rhwyd wrth i Declan Carroll gymryd y tafliad hir arferol i ganol ardal gol y Cefn ac o 15 llathen tarrodd Ceri Morgan y bel yn gadarn heibio i Stuart Cook yn y gol ond fe gliriwyd y bel oddi ar y lein gan yr amddiffynnwr Adam Hesp.

Ymosododd Cefn ar ol 16 munud gyda chroesiad dda gan Corey Roper a chanfod Jordan Barrow heb unrhyw amddiffynnwr yn agos iddo, ac fe beniodd e’r bel i ddwylo diolchgar lee Idzi. Ond, eithriad oedd eiliadau fel hyn nes i Michael Pritchard o dim y Cefrn darro’r bel eto heibio’r postyn.

Ond, yn araf bach fe gymerodd yr Hen Aur drosodd gyda ymosodiad ar ol ymosodiad a sawl cic gornel ar ol ei gilydd, a bu bron i Carroll sgorio yn dilyn gwaith da gan Keiran Lewis. Ar ol 44 munud a Chaerfyrddin yn gwasgu’n gyson fe sgoriodd y tim cartref wrth i Morgan basio i Danny Thomas o fewn 12 llathen i’r gol. Gwthiodd yntau’r bel ymlaen i Mark Jones ac fe wnaeth e’n siwr wrth dapio’r bel dros y lein.

Er hynny, dim ond munudau barodd mantais Caerfyrddin gan i Barrow syrthio o dacl gan Dave Vincent yn y cwrt cosbi –a’r dyfarnwr yn rhoi cic o’r smotyn i Cefn. Sgoriodd Pritchard yn gyfforddus.

Ar ol yr egwyl fe aeth y ddau dim ait i ymosod gyda phwrpas ac fe wobrwywyd Cefn ymhen 54 munud wrth i Neil Arsan gymryd gic gornel. Fe ddisgynnodd y bel wrth draed Matthew Eckersley ac o 10 llath fe giciodd y bel trwy ganol nifer o chwaraewyr a heibio i Idzi i gefn y rhwyd.  Eiliadau’n ddiweddarach fe gymrodd Jordan Harper gic hir a wnaeth hwylio ychydig o fodfeddi dros y bar. Eto, o fewn 3 munud fe ddaeth Caerfyrddin yn gyfartal wrth i Eckersley dynnu Mark Jones i lawr ac yntau’n glir yn y cwrt cosbi. Sgoriodd Jones o’r smotyn.

Er i Gaerfyrddin greu digon o ymosodiadau roedd hi’n amlwg fod y bas olaf yn ddiffygiol a’r parodrwydd i fod yn glinigol o flaen y gol ar goll, ac fe gollwyd sawl cyfle da. Yn wir cafodd Lewis Harling ei hun ar gornel cwrt cosbi Cefn gan darro’r bel yn gadarn am y gol – dim ond ei gweld hi’n bwrw yn erbyn amddiffynnwr ac yn mynd modfeddi heibio’r postyn.

Bydd Caerfyrddin yn siomedig ei bod wedi colli dau bwynt yn y gem hon yn enwedig gan y byddan nhw’n wynebu’r Seintiau Newydd ar Barc Waundew nos Wener Tachwedd 17eg am 7.30 o’r gloch. Bydd osgoi colli ar yr achlysur hwnnw’n gryn gamp.

TIM: Lee Idzi, Dan Sheehan, Dave Vincent, Lee Surman, Craig Hanford, Declan Carroll (eil Kyle Bassett 55), Keiran Lewis, Ceri Morgan, Danny Thomas (eil Lewis Harling 60), Matthew Thomas, Mark Jones.
Eilyddion wrth gefn : Neil Smothers, Iwan Roberts, Rhodri Cole.
Cardiau: Ceri Morgan (68).
Goliau: Mark Jones 44, 57 (cic gosp).

 

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.