CHWARAEODD Caerfyrddin yn dda gan ddangos cryn egni gyda phel droed cyflym yn erbyn tim cryf Bangor sydd wedi gwario llawer i wella eu carfan ac yn hawlio’r trydydd safle yng Nghyngrair Cymru ar hyn o bryd. Roedd Caerffyrddin yn llawn haeddu’r pwynt.

O’r dechrau dangosodd yr ymwelwyr eu cryfder gan bwyso’n drwm ar y tim cartref ond llwyddodd yr Hen Aur i amddiffyn yn gadarn.  Ar ol 2 funud dyma Gary Roberts yn taro erbyd gref o rhyw 25 llathen ond fe lwyddodd y golwr Lee Idzi i wthio’r bel dros y bar a gwneud achubiad rhagorol.

Yna, ar ol 4 munud dyma Henry Jones yn rhedeg lawr yr asgell ddr a chroesi’r bel gyda Damien Allen yn taro’r bel ychydig lathenni o’r gol – dim ond i weld golwr Caerfyrddin Lee Idzi’n achub yn gampus unwaith eto. Eiliadau’n ddiweddarach fe ddaeth Bangor yn agosach fyth i sgorio o gic gornel gan Allen. Dyma Dan Nardiello yn taror’r bel ond y tro hwn fe darodd y bel yn erbyn y post ac adlamu i ddiogelwch.

Ar ol  llwyddo i ddelio gyda’r holl ymosodiadau ar ran tim Bangor fe ddaeth Caerfyrddin yn fwy i’r gem gan reoli canol y cae yn araf bach trwy waith caled gan Lewis Harling. Kieran Lewis a Ceri Morgan  gan greu sawl ymosodiad reit beryglus.

Fel i’r gem ddatblygu’n gem fwy agored a chydradd bu bron i’r Hen Aur sgorio yn  y 17 funud ar ol i Dan Sheehan gymryd cic rydd o’r llinell hanner a chanfod  Lee Serman a beniodd y bel at y postyn pella dim ond i weld Connor Roberts, golwr Bangor, yn ei gwthio i’r ochr lle fethodd Matthew Thomas gyfle i’w rhoi yn y rhwyd.

Erbyn hyn roedd amddiffyn Caerfyrddin yn ymddangos yn llawer cadarnach gyda phartneriaeth Lee Serman a Dave Vincent yn gweithio’n dda. Ar yr 28 funud y daeth y cyfle nesaf i Fangor wrth i Allen chwilio am Sion Edwards ar yr asgell chwith, ond fe daniodd e’r bel dros y bar o gornel y cwrt cosbi.

Ond o fewn 5 munud gorfod i Matthew Thomas a Lewis Harling adael y maes ar ol dioddef anaf cas

Ond o fewn 5 munud gorfod i Matthew Thomas a Lewis Harling adael y maes ar ol dioddef anaf cas, a gan mai Caerfyrddin sydd a’r garfan leiaf o chwaraewyr yn y Gynghrair fe ddaeth Craig Hanford a Dwain Baily i gymryd eu lle, yr unig ddau oedd ar gael.  Golygodd hyn fod rhaid i’r Hen Aur chwarae am dros awr gyda 6 amddiffynnwr gan wanhau’r posibilrwydd o greu ymosodiadau.

Ar ol yr egwyl roedd llawer o’r chwarae yng nghanol y cae ac amddiffyn y ddau dim yn dal eu  tir yn ddidrafferth ac ni chrewyd fawr ddim o gyfleoedd i sgorio.

Ar ben 66 munud fe groesodd Jordan Knott o’r chwith ac fe beniodd Morgan y bel fodfeddi dros y bar.

Anfonwyd Henry Jones o dim Bangor oddi ar y maes ar ol 71 munud am ddamsgyn ar Knott yn dilyn tacl  ar ol i’r dyfarnwr ymgynghori gyda’r llumanwr.

Gyda un dyn ychwanegol fe aeth Caerfyrddin ati i ymosod yn ddi stop gyda Mark Jones a Morgan yn amlwg yn yr ymosodiadau ac o ganlyniad fe wnaeth Lewis daro’r bel a aeth heibio i Roberts yn y gol  a heibio’r postyn pellaf hefyd.

Mewn eiliadau fe sgoriodd Bangor ar ol i Sheehan lorio Jordan Davies yng anghyfreithlon yn y cwrt cosbi. Sgoriodd Garry Roberts o’r smotyn.

Ond, ymosod ac ymosod wnaeth yr Hen Aur nes sgorio ar ol 86 munud. Yn dilyn cic gornel fe gododd Vincent fel eryr o ganol y chwaraewyr i benio’r bel yn gryf i’r rhwyd. Erbyn hyn roedd amddiffyn Bangor yn gwegian ac fe gafodd yr eilydd Danny Thomas a Liam Thomas yn syth wedyn gyfleoedd da i hawlio buddigoliaeth i Gaerfyrddin, ond doedd hynny ddim i fod.

Am y drydedd waith y tymor hwn felly, ac yn erbyn timau cryfa’r gynghrair mae Caerfyrddin wedi cael gemau cyfartal ac haeddiannol. Dim ond gobeithio u gwnaiff hynny barhau y Sul nesaf (Medi 25ain) yn erbyn y Seintiau Newydd.

Cyn hynny fe fydd Caerfyrddin yn chwarae adref yn erbyn Aberystwyth nos Fawrth Medi’r 20ed am 7.45 o’r gloch. Fe all fod rhai o chwaraewyr Caerfyrddin yn absennol oherwydd yr holl anafiadau yn erbyn Bangor.

TIM CAERFYRDDIN Lee Idzi, Dan Sheehan (Danny Thomas 85), Lee Surman, Dave Vincent, Jordan Knott, Kieran Lewis, Ceri Morgan, Lewis Harling (Craig Hanford 41), Matthew Thomas (Dwaine Bailey 34), Mark Jones, Liam Thomas.
Eilyddion na ddefnyddiwyd Luke James-Raymond, Rhodri Cole. 
Cardiau (M) Dave Vincent (33), Liam Thomas (61).
Sgoriwr Dave Vincent (86).

John Collyer | Kevin Owen

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.