UNWAITH eto fe fethodd Caerfyrddin yn eu pedwaredd ymdrech mewn pum mlynedd i hawlio lle yn y gem derfynol ar gyfer chwarae yn Ewrop. Ac i wneud pethau’n waeth i gefnogwyr Caerfyrddin fe sgoriodd y Met eu hail gol yn yr amser ychwanegol ar ddiwedd y gem.

CARMARTHEN rediscovered their impressive and productive early second-phase form with another spirited and disciplined performance that secured a well-deserved victory against a strong Bangor side which only a week ago convincingly defeated runaway Welsh Premier League champions TNS.

FE wnaeth Caerfyrddin barhau i chwarae’n effeithiol yn rhan uchaf y gynghrair drwy ennill mwy o bwyntiau yn erbyn y tri thim uchaf yn y gynghrair a chael gem gyfartal yn erbyn Y Bala a hwythau’n hawlio’r ail safle. Roedd y pwynt a enillwyd yn haeddiannol iawn gan y bechgyn ac yn llawn ysbryd ac ymdrech deg.

PRIF amcan Caerfyrddin cyn y gem hon oedd dal at y pumed safle yn y gynghrair a thrwy hynny yn siŵr o gael gem gartref yng Nghystadleuaeth UEFA. Gofalu peidio colli yn erbyn Met Caerdydd, a oedd ond wedi ennill un pwynt yn eu wyth gem ddiwethaf yn ail gyfnod y gynghrair, a hefyd wedi methu curo’r Hen Aur yn y dair gem ddiwethaf yn erbyn ei gilydd.

YN y gemau diweddaraf rhwng y ddau dim, ac ond ychydig wythnosau yn ôl, fe enillodd Caerfyrddin yn erbyn YSN o un gol i ddim mewn perfformiad arbennig iawn ar Barc Waundew, a thrwy hynny fe gollodd y pencampwyr am y tro cyntaf y tymor hwn.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.