Aberystwyth v Tref Caerfyrddin (Ebrill 20ed 2018)

Aberystwyth (1)  Tref Caerfyrddin (1)

Fe wnaeth tim Caerfyrddin barhau i chwarae’n dda ac ennill pwynt yn y gem hon yn Aberystwyth, ond bellach er cael gem gyfartal mae’n amhosibl bellach i sicrhau digon o bwyntiau i gadw  eu lle ym Mhrif Gynghrair Pel Droed Cymru.

Roedd y gem hon yn un ardderchog i’w gwylio wrth i’r chwarae lifo o un pen i’r llall yn ddi-stop gan greu llawer o gynnwrf. Ar ôl dim ond 8 munud fe gymerodd Luke Cummings gic gornel a chanfod Liam Thomas. Fe ergydiodd yntau’n syth am y gol , dim ond i weld Chris Mullock yn achub ar y lein.

Yna, ar ôl cyfleoedd bob pen o’r cae fe sgoriodd Aberystwyth ar ôl 21 munud. Fe groesodd Declan Walker o’r dde i ganol y cwrt cosb ac wrth glirio fe gododd Tom Owens y bel ac ergydio o 20 llathen gan guro Lee Idzi yn y gol i Gaerfyrddin.

Daeth Keiran Lewis yn agos i Gaerfyrddin wrth i’w ergyd daro y rhan uchaf o’r bar a llithro heibio. Ond, er bod Caerfyrddin yn ymosod yn dda roedd amddiffyn bechgyn y tim  glan y mor yn gadarn. Felly hefyd i Gaerfyrddin lle roedd Jordan Knott a Lee Surman yn dal eu tir yn dda.

Ar ôl hanner amser fe ddaliodd Caerfyrddin ati i ymosod gan adael cyfleoedd i Aberystwyth dorri yn gyflym a bu bron i Malcolm Melvin gael gol arall i Aber ond fe wthiodd y golwr y bel yn erbyn y postyn gan achub y sefyllfa.

Er hynny, eiliadau’n ddiweddarach ac ar 57 munud fe basiodd Luke Bowen i Lewis ar ffin y cwrt cosb. Fe daniodd e am y gol a gorfod i Mullock wthio’r bel ac fe redodd Ceri Morgan at y bel a’i tharo i’r rhwyd gan wneud y sgor yn gyfartal. Gorfod i Mullock achub eto yn fuan o ergyd gan Thomas i Gaerfyrddin. Yna, fe darrodd Clayton Green y bar ac er i Surman geisio ei tharo yn ôl i’r gol fe aeth y bel heibio’r postyn. Yna, tro Bowen oedd hi i ergydio, ac eto roedd Mullock yno i achub.

Er mwyn ceisio ennill y gem fe symudodd Lee Summers a Dave Vincent ymlaen i gynorthwyo’r ymosodwyr a gorfod i Knott ac Idzi achub Caerfyrddin fwy nag unwaith yn y cefn yn dilyn hynny.

Cyfartal oedd y sgôr ar y chwiban olaf a bellach dim ond un gem sydd ar ôl gan Yr Hen Aur a honno yn erbyn Y Barri nos Wener Ebrill 27ain.

Mae bod yn yr unfed safle ar ddeg yn golygu mae chwarae yng Nghynghrair De Cymru y bydd Caerfyrddin y tymor nesaf. Methiant i godi pwyntiau ar ddechrau’r tymor sy’n gyfrifol am y sefyllfa y tymor hwn. O’r 18 gem gyntaf a chwaraewyd dim ond 6 phwynt gasglodd y tim gan eu gadael y pryd hwnnw ar waelod y gynghrair.

Bu ail ran o’r tymor o dan reolaeth Neil Summers yn ddigon derbyniol a phob clod am hynny.

TIM : Lee Idzi, Luke Cummings, Lee Surman, Jonathan Knott, Dan Sheehan, Keiron Lewis, Ceri Morgan, Clayton Green(eil. Dave Vincent 81), Luke Bowen, Mark Jones, Liam Thomas,

Eilyddion wrth law : Craig Hanford, Aiden O’Kelly, Danny Thomas.

Cardiau (M): Ceri Morgan (2), Clayton Green (76), Jordan Knott (79), Luke Cummungs (85).

Sgoriwr: Ceri Morgan (57).

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.