ROEDD angen i Gaerfyrddin barhau gyda’u rhediad da ar ddechrau ail ran o’r tymor os oedd gobaith i aros yn yr Uwch Gynghrair, ond gorfodwyd Yr Hen Aur i newid cryn dipyn o’r amddiffyn ar gyfer y gem hon oherwydd anafiadau.

Nid oedd y ddau golwr Lee Idzi na Lewis Thomas ar gael ynghyd a Dave Vincent a Luke Cummings.

Er hynny rhyw ddechrau digon anniddorol a gafwyd i’r rhan gyntaf o’r gem gyda chwaraewyr canol cae y naill dim fel y llall yn brwydro’n galed.

Ar ôl 20 munud fe gafwyd peth cyffro wrth i Toby Jones groesi’r bel i ganol cwrt cosb Caerfyrddin ac yno roedd Danny Shaw i daro’r bel i’r rhwyd gan roi Llandudno un ar y blaen.

Ond, fe sbardunodd hyn Caerfyrddin i greu sawl ymosodiad ac fe ddaeth Jordan Knott yn agos iawn gyda ergyd o 15 llath.

Daliodd Yr Hen Aur ati i ymosod, ac ar ben 26 munud llwyddodd Luke Bowen i guro’r amddiffynnwr a chodi’r bel i ben Liam Thomas ac fe beniodd e’r bel i gefn y rhwyd o afael y golwr Alex Lynch.

(Mae Liam Thomas, y prif sgoriwr yn hanes Clwb Caerfyrddin, wedi sgorio ym mhob un o’r pedair gem ddiwethaf ac yn rhoi ei rif yn 11 hyd yn hyn yn y tymor.)

Gweddol gyfartal fu’r chwarae wedyn am gyfnod hir ond ar ben 38 munud fe aeth y tim cartref ar y blaen eto trwy ganiatau i Toby Jones i redeg i mewn yn ddiwrthwynebiad i’r cwrt cosb a phasio’r bel i Matty Williams gan adael iddo yntau dapio’r bel i gefn y rhwyd.

Ar ôl hanner amser fe ddaliodd Caerfyrddin i ymosod a daeth Mark Jones yn agos ar ôl 49 munud gyda ergyd o rhyw 25 llathen a honno yn mynd heibio’r postyn pellaf.

Dim ond ar ben 63 munud y llwyddodd Llandudno i gael ergyd am y gol yn yr ail hanner, ac yn sydyn bu bron i Gaerfyrddin ddod yn gyfartal wrth i Lewis basio i Bowen, fe groesodd e’r bel i Jones ac roedd ei ergyd ar ei ffordd i’r rhwyd pan gliriodd yr amddiffynnwr Wes Baynes y bel yn glir oddi ar y lein.

Cafodd Caerfyrddin y gol haeddiannol yn y 75 munud wrth i Knott groesi ac i Jones helpu’r bel yn ei blaen yn yr awyr a chyrraedd Dwayne Coultress ac i’r rhwyd. Ei gol gyntaf i Gaerfyrddin ac yntau ond wedi dod ar y cae fel eilydd.

Yn dilyn ymosodiad da arall rhoddodd y dyfarnwr ail gerdyn melyn i O’kelly a’i anfon oddi ar y cae.

Cymerodd Llandudno fantais o hyn gan greu ymosodiadau diddiwedd ar gol Caerfyrddin. Llwyddodd yr Hen Aur i’w cadw allan tan yr eiliadau olaf ar ôl y 90 munud pan lwyddodd Marc Williams i rwydo i Landudno.

(Yn rhyfedd iawn dyma’r bedwaredd gem yn y chwe gem ddiwethaf i Gaerfyrddin adael i’r gwrthwynebwyr sgorio ar ôl y 90 munud.)

Bydd rhaid i Gaerfyrddin ennill eu gem nesaf yn erbyn Aberystwyth ar Barc Waundew ar Sul Chwefror 25ain (cg am 5.15) ac ar S4C os am unrhyw obaith o aros yn y gynghrair.

TIM: Stephen Hall, Jordan Knott, Craig Hanford, Lee Surman. Aiden O’Kelly, Ceri Morgan, Kieran Lewis, Clayton Green, Liam Thomas, (eil. Dwayne Coultress 72), Mark Jones, L:uke Bowen.
Eilyddion wrth law: Dan Sheehan, Danny Thomas, Neil Smothers.
Cardiau: (C) Aiden O’Kelly (2xM 62 +82) (M) Luke Bowen (19), Clayton Green (60), Craig Hanfoed (65), Ceri Morgan (82).
Goliau : Liam Thomas (26),  Dwayne Coultress (75).

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.