Gyda thristwch cyhoeddwn farwolaeth Alan Latham, cyn ysgrifennydd CPD Caerfyrddin ac un o weithwyr a gwirfoddolwyr mwyaf brwdfrydig y clwb.

Roedd Alan yn un o gymeriadau'r Dre, yn llawn hiwmor a chynhesrwydd.

Estynnwn ein cydymdeimlad dwysaf â Carol a'r teulu.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.