Partïon | Cyfarfodydd | Cynadleddau | Digwyddiadau | Amrywiol | Achlysuron | Arddangosfeydd

Mae’n canolfan wedi ei addurno yn gysurus a'i aerdymheru yn llwyr ac mae yn addas ar gyfer unrhyw achlysur (e.e. disgo ieuenctid a gweithgareddau eraill).

Hefyd mae gennym ystafelloedd cyfarfod, cyfleusterau cynhadleddu a bar trwyddedig llawn.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.