JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

icon

CYFARWYDDIADAU I BARC WAUNDEW

O’r Orsaf Rheilffordd
Ar ol gadael yr orsaf croeswch yr hen bont dros yr afon am y dref. Croeswch ar y goleuadau i’r dde a dringo fyny Rhiw’r Carchar a heibio adeilad Neuadd y Sir ar y chwith. Ewch ar hyd Heol Spillman nes dod i Eglwys San Pedr a cherddwch heibio’r brif fynedfa i’r eglwys ac i Faes Parcio San Pedr. Pen draw’r Maes Parcio fe welwch yr arwydd CROESO I BARC WAUNDEW.

Os am fynd i’r Clwb Cymdeithasol cerddwch heibio Eglwys San Pedr ac ar hyd Heol Y Prior (Lidl ar y dde) nes dod i Faes Parcio Heol y Prior ar y chwith. Trowch i mewn i’r maes parcio ac fe welwch y Clwb Cymdeithasol a’r maes pel droed pendraw.

Taith gerdded o rhyw 10 i 15 munud.

Ffordd
O’r De a’r Gorllewin (M4/A48 – Abertawe/Llanelli)

Wrth ddod at y gylchfan fawr tu allan i’r dref  cymrwch y 3edd ffordd sy’n nodi Canol y Dref. Yna, i’r chwith ar y gylchfan nesaf ac i’r dde ar y gylchfan wedyn a chadw i’r dde wrth fynd dros hen bont afon Tywi. Wrth y goleuadau i’r dde fyny’r rhiw a heibio adeilad mawr Neuadd y Sir  ar hyd Heol Spillman a chadw i’r chwith o gwmpas Eglwys San Pedr (gan ddilyn arwydd Maes Parcio San Pedr). Pen draw’r maes parcio fe welwch yr arwydd CROESO I BARC WAUNDEW.

A40 o gyfeiriad Hwlffordd.

Cadw i’r chwith ar y gylchfan fawr gyntaf. Yna, syth ymlaen ar y gylchfan nesaf  (yr afon Tywi ar y dde) a syth ymlaen eto ar y gylchfan ar fin y dref. Cadwch i’r chwith wedyn nes dod at y goleuadau. I’r chwith fyny Rhiw’r Carchar (heibio Neuadd y Sir) – ar hyd Heol Spillman a chadw i’r chwith o gwmpas Eglwys San Pedr ac i mewn i Faes Parcio San Pedr. Pendraw’r maes parcio fe welwch yr arwydd CROESO I BARC WAUNDEW.

O gyfeiriad y Dwyrain a’r Gorllewin   -  A48 (Llambed)

Troi i’r dde ar y gylchfan gyntaf ar fin y dref a heibio i Ysbyty Glangwili ar y chwith. I’r chwith wrth y gylchfan nesaf ac i’r dde ar y gylchfan wedyn a gyrru am rthyw 1 milltir i mewn i’r dref.  Ymlaen yn syth ar y gylchfan fechan ac yna bydd arwydd Maes Parcio Heol y Prior ar y dde. I mewn i’r maes parcio a bydd y Clwb Cymdeithasol a maes chwarae Parc Waundew yn y pendraw.

A40 o gyfeiriad Llandeilo/ Aberhonddu.

Yn syth ymlaen ar y gylchfan gyntaf ac ymlaen ar ffordd osgoi Abergwili. Yna i’r dde ar y gylchfan nesaf ac yna i’r chwith ar y gylchfan wedyn ac ymuno gyda’r ffordd o Lambed heibio i’r Ysbyty. Wele’r cyfarwyddiadau wedyn fel o Lambed.

O gyfeiriad Aberteifi.

Trwy Heol Brownwydd nes dod i’r gylchfan a syth ymlaen. I’r dde ar y gylchfan nesaf a theithio i mewn i’r dref am rhyw 1 milltir cyn dod at gylchfan fechan. Ymlaen yn syth yn Heol y Prior ac yna bydd arwydd Maes Parcio Heol Y Prior ar y dde. I mewn i’r maes parcio ac mae’r Clwb Cymdeithasol a maes chwarae Parc Waundew yn y pendraw.

Bws
O’r orsaf fysiau yn Heol Las  cerddwch trwy’r dref a thrwy Heol y Brenin hyd at Eglwys San Pedr. Trowch i mewn i Faes Parcio San Pedr (gyferbyn a’r eglwys) ac yn y pendraw fe welwch CROESO I BARC WAUNDEW.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.