Cyfeiriad a manylion cyswllt

Parc Waundew, Heol Y Prior, Caerfyrddin, SA31 1LR.
Defnyddiwch y ffurflenni cyswllt
01267 610217

Swyddogion

Llywydd Einsley Harries
Cadeirydd Chris Edwards
07966 265451
Ysgrifennydd Peter Price
Defnyddiwch y ffurflenni cyswllt
01267 235716 / 07720 869516
Swyddog y Wasg Rob Lloyd
Defnyddiwch y ffurflenni cyswllt
07777 683637
Masnachol Jeff Thomas
07813 697774
Rheolwr Siop y Clwb Paul Ashley Jones
07775 820 864

Rheoli pêl-droed

Rheolwr Neil Smothers
Rheolwr Cynorthwyol
Chwaraewr/hyfforddwr Danny Thomas
Datblygu ieuenctid Sean Cresser, 07714 430558
Sports therapist Gabbie Amos

Sefydlwd 1948 | Llysenw Yr Hen Aur | Maes Parc Waundew | Uchafswm torf 2,500/nifer seddi 1,500

Diolch i'n noddwyr y clwb

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.