Mae’n argoeli i fod yn dymor allweddol i’r clwb eleni.  Ni sydd bellach yn rhedeg y Clwb Cymdeithasol ac mae pob gobaith y byddwn yn chwarae ar gae 3G ar ddiwedd y tymor. Cydweithiwn i wynebu’r heriau ariannol ac mae angen eich cefnogaeth yn fwy nag erioed os gwelwch fod yn dda.

Fe allwch ein helpu trwy noddi £5 am bob buddugoliaeth.

Fe gaiff pob un ohonoch sy’n noddi gemau Cynghrair Cymru am y tymor wahoddiad i fwynhau AM DDIM cinio a diod cyn y gem gyntaf ar ol y torriad ganol y tymor fel arwydd o’n gwerthfawrogiad.

Dychwelwch y ffurflen wedi ei llenwi gyda’ch enw a’ch cyfeiriad a’ch rhif ffon i Paul Ashley Jones 07775 820864, Coed yr Ywen, Caerfyrddin SA31 2NB.

Ffyrdd eraill y gallwch helpu y clwb

Cystadleuaeth Gôl Aur

Gwariwch £1 ar gyfer dau gyfle i ennill £60. Rhowch i mewn yr amser o’ch dewis chi (mewn munudau ac eiliadau) ym mhob un o’r cyntaf a’r olaf o golofnau’r goliau. Mae gwobr o £60 i’r person agosaf at yr amser cywir ym mhob colofn, h.y. ar gyfer y gol gyntaf a’r olaf. Felly gellir ennill £120 ym mhob gem Y Gol Aur.

Ond, os mai 1 -0 fydd y sgor, y person lwcus agosaf at y gol aur gyntaf fydd yn sgubo’r (£60 + £60 + y £10 bonws = £130!

Os na sgorir yr un gol bydd y gystadleuaeth yn rhedeg ymlaen i gem y Gol Aur nesaf. Os am fwy o wybodaeth cysylltwch gyda Chris Goffin ar 07850 362993 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Raffi

Tot

Mae’r Tot yn cael ei dynnu’n wythnosol i godi arian tuag at Rhaglen Gymunedol ac Academi Glwb Pel Droed Caerfyrddin. Fel arfer, bydd y Tot yn cael ei dynnu pob nos Lun. Mae’n costio £4.33 y mis i fod yn aelod,  h.y £1 yr wythnos i ymuno. Byddem yn ddiolchgar o’ch cefnogaeth a fyddai’n sicrhau incwm i gynnal dyfodol yr uchod.

Mae £1 yr wythnos yn caniatau ichi gael dau gynnig wrth dynnu’r Tot.  Mae’r wobr wythnosol yn cychwyn gyda £100 pob wythnos. Os nad oes enillydd mae’n rolioi mlaen i’r wythnos wedyn (£200) ac felly ymlaen nes bod rhywun yn cael y rhifau cywir.

Ar ol i rhywun gael y rhifau cywir fe ail gychwynnir gyda £100 yr wythnos wedyn. Os oes mwy nag un enillydd fe rennir y wobr.

Yn ychwanegol at hyn i gyd bydd Dwy Wobr Fonws o £100 yr un yn ystod y flwyddyn hefyd. Mae’r ddwy wobr hon ar gyfer y rheini sydd wedi talu’n wythnosol trwy Archeb Banc neu Debit Uniongyrchol.

Os hoffech ymuno yn y Tot Wythnosol hwn a wnewch chi lenwi’r Ffurflen Archeb Banc a’i dychwelyd i’r Clwb os gwelwch fod yn dda.

SYLWER: Telir y wobr yn uniongyrchol. Ni fydd angen gwneud cais.

CEFNOGWCH EICH CLWB LLEOL YN Y GYNGHRAIR GENEDLAETHOL

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.