Gyda’r Ganolfan Gymdeithasol nol nawr o dan reolaeth y Clwb, ry ni wedi trefnu bod yr arlwywyr newydd yn cynnig Partion Nadolig yn y Clwb eleni.

Mae ‘Cwtch’ yn llwyddiant mawr o fewn y Clwb ac yn cynnig bwydydd o safon uchel i’r noddwyr, chwaraewyr a’r is-lywyddion.

Isod mae copi o’r fwydlen a gynigir dros gyfnod y Nadolig. A wnewch chi drosgwyddo’r wybodaeth i fusnesau a ffrindiau os gwelwch fod yn dda, gan obeithio y cawn weld rhai ohonoch ym Mharc Waundew yn dathlu’r Nadolig.

Ar gyfer llogi a chopi o’r fwydlen cysylltwch gyda ‘Cwtch’ ar e bost  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..  Ffon – 07751144274 / 07971029821  neu galwch yn y Clwb.

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.