Gêm nesaf

Canlyniad olaf

Dydd Gwener 26 Ebrill 2019
UWCH GYNGHRAIR CYMRU
Tref Caerfyrddin 6
Tref Aberystwyth 2

Parc Waundew
Presenoldeb 359

Sut i ddod o hyd i ni

Podlediadau UGG

Uchafbwyntiau Sgorio

Easy fundraising

Collect free donations for the club every time you shop - it doesn't cost you a penny extra.

Porthiant Twitter

a

YMWADIAD

Nid yw’r holl farn a fynegir ar y safle hwn o angenrheidrwydd yn farn Clwb Pel Droed Caerfyrddin. Mae’r holl ddelweddau yn hawlfraint eu perchennog ac ni ellir eu hail gynhyrchu heb ganiatad ymlaenllaw.

Ein cyfeiriad

Parc Waundew
Heol Y Prior
Caerfyrddin
SA31 1LR

CYSWLLT

Ffurflenni cyswllt

01267 610217

UNIADAU

Mae Club Pel Droed Caerfyrddin yn aelodau o Uwch Gynghrair Gymru Dafabet sy’n rhan o Gymdeithas Pel Droed Cymru a Chymdeithas Pel Droed Gorllewin Cymru.